Interdisciplinair Tag

vzw TIPz is een kleine maar wel dappere speler in het sociale veld. De organisatie veroorzaakt geen aardbevingen maar zorgt voor significante verschuivingen in de leefwereld van patiënten met chronische gevolgen van hersenaandoeningen en de mensen uit hun omgeving. 2017 was een vol jaar voor onze vereniging en dat kan je in deze bijlage lezen.

Graag delen we dit interessante artikel, verschenen in het maandelijkse magazine Bodytalk over de diagnose van Parkinson op jonge leeftijd. Jonge, professioneel actieve parkinsonpatiënten durven vaak niet naar buiten te komen met hun ziekte. Gelukkig bestaan er al verschillende methodes om de symptomen te verlichten...