Jaarverslag TIPz vzw 2018

Jaarverslag TIPz vzw 2018

Je kan de pdf versie hier downloaden

Inleiding

TIPz vzw is een participatieve organisatie waarin professionele zorgverstrekkers, ervaringsdeskundigen, partners of mantelzorgers en sympatisanten gericht samenwerken om eenzelfde doel na te streven. De beoogde impact is de effectiviteit van de gezondheidszorgen daardoor onze maatschappelijke gezondheidverhogen. Door deze unieke werking ontstaat een (h)eerlijk discours dat menselijk, intiem, in-TEAM en interdisciplinair van aard is. De toon is motiverend en verbindend.

Uitdagingen en angsten worden ingezet als troef waardoor duurzame (be)handelingen tot stand kunnen komen. Zoals één van de professionele zorgverstrekkers het samenvatte: “deze kennisgerichte ervaring, dàt had geen enkele andere bijscholing me kunnen leren”.

Jaarverslag 1 januari – 31 december 2018

Doelgroep België :

Iedereen die begrijpt dat Positieve Gezondheid bij jezelf begint. Iedereen die de wens heeft om de effectiviteit van onze medische behandelingen te optimaliseren en die zichzelf en zijn eigen functioneren onder de loep durft te nemen. Iedereen die graag handvatten wil ontdekken om de regie over zijn of haar leven op te nemen. Dit resulteert immers in het verbeteren van de kwaliteit van je relaties, het zelf in handen kunnen nemen van je gezondheidsproces, het constructief aanpakken van je werksituatie.

Heden: 35.000 personen met de diagnose Parkinson, hun partners, familie en vrienden & alle professionele potentiële hulpverleners. Daar onze werking zijn voordeel heeft aangetoond, breiden we uit naar alle hersenletsels met chronische gevolgen.

Activiteiten                                      

 • Gedichtendag 01/2018
  • Jaarlijks terugkomend
  • 15 deelnemers
  • Locatie : Locatie ’t Voldersveld te Kerkhove.

Het feest Gedichtendag is een initiatief van Dora Maes en Hilde De Smet, ambassadrices van TIPz vzw. Zij wilde graag cultuur nog meer in de kijker zetten. Ze koppelt de gevolgen van een hersenletsel aan hoe gedichten jou kunnen troosten. Ze helpen je om tijdens moeilijke episodes opnieuw recht te staan en opnieuw te durven genieten van de mooie dingen in het leven. We zijn allemaal kwetsbaar en we kennen allemaal verzen, woorden, strofes die ons net dat beetje méér geven. Op Gedichtendag delen we die (voedings)bodem met elkaar en geef je uiting aan je veerkracht.

 • Benefietconcert De Colores op 12/05/2018
  • Thema Benefiet: …of zal ik over de liefde zingen?
  • Locatie : Sint-Amanduskerk, Kerkhove.

Prachtige avond, wonderlijke sfeer, kleurrijke mensen zo vatten we dit concert van De Colores ten voordele van TIPz vzw samen. De liefde is belangrijk en wat gebeurt er als je geen taal meer lijkt te kunnen geven, aan de liefde? Als er veranderingen plaatsvinden in je hoofd door een hersenaandoening? Het zijn sterke mensen die dan de taal van de liefde durven te onderzoeken, willen bevragen op een vriendelijke, niet-oordelende manier. Moedige mensen om een vertaling van de liefde te ontwikkelen, eerst in zichzelf en daarna in relatie tot de ander.

 • Park-in-zon op 27/08/2018
  • Jaarlijks terugkomend en gratis
  • 87 inschrijvingen – patiënten plus familie én vrienden.
  • locatie : Nachtegalenpark, Antwerpen.

Het concept van Park-in-zon is eenvoudig en vrijblijvend. Samen picknicken in een Antwerps park. Niks moet, alles màg. Het bevordert de communicatie tussen mensen en zeker wanneer je expressie bemoeilijkt wordt door een ziekte als Parkinson dan is dit een welkome uitnodiging. Deze keer werd er ook NIA gedanst en aan Tai Chi gedaan om het lichaamsbewustzijn bij de deelnemers te stimuleren.

Dit evenement wordt gesponsord door lokale handelaars en ondersteund door Stadsmakers. 

 • OpenmonuMENSENdag 10/09/2018
  • Jaarlijks terugkomend en gratis
  • 250 deelnemers + 30 vrijwilligers
  • Locatie ’t Voldersveld te Kerkhove.

De tentoonstelling ‘de (On)zichtbare Parkinson’

 “Het was top met de zon, het hartelijke welkom, een gezellige bedoening op de binnenkoer, schoonheid in woorden en kunst. Er was heel veel lof over het programma, de locatie én de focus op het TALENT van mensen met Parkinson.” Dit zijn dankbare woorden van Georges en Dora “omdat zij die dag hun plek met ons kunnen delen.” Dora, Hilde en Georges organiseren jaarlijks deze dag samen met hun helpende handen.

 • Parking ZIN 15, 16 & 17/11/2018

Naast de jaarlijkse evenementen organiseerde TIPz in 2018 een eerste TIPz’ festival. Parking ZIN, ons vormingsfestival was verspreid over drie dagen. Een inleidende nocturne op donderdagavond over vermaatschappelijking in de zorg. Vrijdag was een dag gericht op mensen die er professioneel mee aan de slag wilden. In de voormiddag lag de focus op professionele zorgverstrekkers, ervaringsdeskundigen en interdisciplinaire gespreksvorming. In de namiddag richtten we ons vooral op werkgevers, HRM, beleidsvoerders met het oog op (her)integratie van personen met chronische gevolgen van hersenletsels. Ons bekroonde educatief belevingsparcours werd uit de schuur gehaald, samen met het team opgebouwd. Tijdens het festival kon men ook apart De (ON)zichtbare Parkinson te bezoeken

Drie dagen lang vertelden mensen hun verhaal, ze brachten hun getuigenis onder de vorm van ‘een ei leggen’(zie foto). De slotsom is, dat er nog heel veel werk aan de gezondheidszorg is om mensen van vlees en bloed, vol verlangens en angsten écht te kunnen zien en horen.

 • Donderdag 15/11/2018 – Meer jij, minder Parkinson

Introductie door Celine Berckmoes, De TIP of het EI?

Katrien Seghers, Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg.

Mark Meersman, Zorg die mensen sterker maakt.

 • Vrijdag 16/11/2018

Voormiddag – Missing Link

Dr. Stan Weyns, de kwetsbare hulpverlener.

Jeroen Knaeps, Een gestreste mantelzorger.

Barbara Van den Eynde, wat kan creatief schrijven voor je betekenen?

Gunther Van Bost, Wie was ik? Wat ben ik? Wat is ik? Identiteitsbeleving bij mensen met een neurologisch probleem.

Cajsa Tonoli, Van arts tot patiënt Positief Gezond.

Namiddag – Het effect van ZIN binnen een professioneel kader

Giliam Kuijpers en Hugo Hoeksma (NL), Ontmoeting met een MEDGezel.

Liliana Nikolova, Grenzen stellen.

Inge Varekamp (NL), Met ziekte aan de slag.

Ilde Gios en Lieve Van Laer, Geleid gesprek tussen een werknemer en een werkgever.

Anne-Marie en Patrick Demoucelle, Ervaringen met een positieve mindset.

 • Zaterdag 17/11/2018 – Alleen goesting kan u redden

Barbara Van den Eynde, Schrijf je vrij.

Inge Van Hoydonck en Mark Meersman, de dingen die je nooit hebt durven vragen.

Dirk Swaegers, Leer je energieknoppen kennen.

Anke Van Oevelen, Talentenreceptie.

Gerd Parquin, Thuiskomen door focusing.

Miek Bartelen, Pilates en lichaamsbewustzijn.

Marianne Schenk, NIA. Music, Movement, Magic.

Het resultaat van dit alles was een kleine en zeer waardevolle opkomst. Deelnemers, medewerkers en sprekers waren zeer tevreden. De intieme sfeer zorgde ervoor dat iedereen voldoende aandacht had gekregen en hierdoor vol goede moed huiswaarts kon keren. We reflecteren echter kritisch en noteren dat we door de taboesfeer waarin chronische ziektebeelden, in het bijzonder Parkinson nog vertoeven, we extra aandacht aan marketing dienen te geven naar volgende evenementen toe. Ten tweede, we hebben de verwachte attitudewijziging om te kunnen evolueren van passieve ‘slachtofferrol’ tot actieve ervaringsdeskundige overschat hebben. Ten derde, de problemen met onze website die we weken vooraf in oktober en november zelf gehad hebben, zaaiden twijfel bij mensen die graag toch hadden willen komen. Ten vierde, TIPz vzw is net iets te vroeg gekomen met deze boodschap enkele maanden later zagen we gerelateerde vormingen opkomen, maar telkens enkel gericht op de professionele zorgverstrekkers en niet de 360° aanpak die wij met Parking ZIN beoogden. Ten vijfde, het samen organiseren van dit grootse festival heeft de groepsdynamiek bevorderd. De onderlinge contacten zijn nauwer geworden, het engagement van onze medewerkers is helder geworden. Ten zesde, we hebben goede connecties tot stand kunnen brengen met Katrien Seghers van het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg, Cajsa Tonoli van Positieve Gezondheid België en Giliam Kuijpers van Social Enterprise MEDGezel. Ten laatste, quasi gelijktijdig werden zowel in Rome, Italië als in ons buurland Nederland internationale congressen gegeven over neurologie en in het bijzonder Parkinson. Kortom, de grote opkomst bleef uit door een samenloop van omstandigheden.

Dankzij de Ruggesteunprijs van hetFonds Gert Noël beheerd door de Koning Boudewijn Stichtingdie we in december 2017 ontvingen, konden we in 2018 Parking ZIN organiseren. Ook Vzw Belpaire steunde ons festival met een gift van 2500€. TIPz is uiterst dankbaar om deze belangrijke erkenning die ons stimuleert om de noodzaak blijvend zichtbaar te maken en verder door te groeien als participerende organisatie. 

Deelname aan de Social GROW Sessions

Het voorbije jaar mochten we genieten van een briljante samenwerking tussen Social Enterprise NL,  Sociale Innovatiefabriek en Janssen Pharma, Johnson & Johnson. TIPz vzw was één van de 14 gekozen en deelnemende organisaties die gedurende vier maanden door middel van drie modules begeleid werden in de sociale economie. We werden uitgedaagd, op de rooster gelegd, aan de tand gevoeld maar boven alles gestimuleerd om het nog efficiënter te doen. Alles werd aangeboden om op langere termijn echte impact in de sociale economie te kunnen creëren. Gedurende de eerste drie maanden in 2019 wordt daar nog een mentorschap van een of meerdere vooraanstaande werknemers van Janssen Pharmaceutica aan toegevoegd.

Educatie

 • Blogs, lezingen, workshops en groepsgesprekken.

Medewerkers

Onze hele werking wordt gedragen door een bijzondere groep gemotiveerde en betrokken mensen. Dit zijn zowel vrijwillige als bezoldigde medewerkers, die ervaringsdeskundig als patiënt of als mantelzorger, als professioneel hulpverlener en/of enkel als sympatisant participeren. Dit betekent dat TIPz vzw gemaakt wordt door, voor en mét mensen die zelf een chronische hersenaandoening hebben en daar de gevolgen van meedragen. We zijn bijzonder trots op en dankbaar om deze unieke en uiterst vruchtbare samenwerking. Een eerste, empirische stap in de richting van (h)echte geïntegreerde zorg.

Externe samenwerkingen

 • Thomas More Hogeschool, Logopedie & Audiologie.
  Met de studente vragenlijst standaardiseren en valideren ‘non-verbale communicatie voor personen met Parkinson en hun naasten’.
 • Thomas More Hogeschool, Eventmanagement & media.

Zes studenten hielpen gedurende zes weken mee aan het event Parking ZIN.

Vooruitblik 2019

 • Vernieuwing website met het oog op veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en marketing.
 • Uitwerken van plan voor communicatie en marketing.
 • Integreren opgedane kennis en changemanagement met mentoren van J&J dhr. Marc Verbruggen en mevr. Laurence Maes.
 • Onweerstaanbaar dienstenaanbod vooropstellen: individuele coaching, workshops en voordrachten.
 • Groeiplan financiële zelfvoorzienendheid, aangepast businessmodel bedenken en uitvoeren.

 

Celine Berckmoes
celine.berckmoes@tipz.be