Aanpak

Gemotiveerd om je situatie anders te belichten?
Klaar om de kans te grijpen te groeien in je omgang met de ziekte?

 

Gezondheid zien als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Machteld Huber)

 

Wij richten ons tot iedereen die leeft met de gevolgen van een hersenletsel en focussen op de volgende aandachtspunten:

EMPOWERMENT

‘Empowerment’ van de persoon met een hersenletsel en zijn levenspartner.

OMGEVING

De naaste omgeving (partners, kinderen, kleinkinderen, vrienden en mantelzorgers) de kans bieden om de impact van de ziekte van Parkinson te komen beleven en te ondervinden hoe ze hun familielid of vriend nog beter kunnen ondersteunen.

MAATSCHAPPIJ

De maatschappij klaarstomen om een échte integratie aan te gaan en ondertussen deze waardevolle mensen uitdagen om eraan te participeren.

SELF-EMPOWERMENT

Bewust worden van jezelf als uniek persoon. Self-empowerment gaat over de ontwikkeling van zelfvertrouwen en kracht om realistische doelstellingen te stellen en je potentieel te verwezenlijken.

Iedereen heeft sterktes en zwaktes, maar ook allerlei skills die gebruikt kunnen worden in alledaagse situaties. Vaak beseffen mensen dit niet of onderwaarderen ze hun ware capaciteiten. Zelfbewustzijn ontwikkelen, je sterktes en zwaktes leren begrijpen en je limieten kennen zijn de sleutel tot self-empowerment.

Wij geloven dat een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is ondanks de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van een ziekte. Door onze activiteiten willen we de persoon met de ziekte van Parkinson en zijn levenspartner of mantelzorger de gelegenheid en ruimte geven om de kracht en de mogelijkheden te ontdekken. Wij stimuleren om je potentieel te ontdekken door positieve keuzes te maken, doelen te stellen en te durven communiceren.

DE OMGEVING

Hoe wens je om te gaan met de ziekte van Parkinson? Wij ervaren bij de directe omgeving nog steeds een subtiele onbeholpenheid die vaak voortkomt uit onwetendheid.

 

Wat is dan een gepaste houding en welke houding past bij jou? Het sluimerende karakter van de aandoening, het taboe en de wisselende symptomen maken het er niet gemakkelijker op.

 

Wij engageren ons om iedereen die geconfronteerd wordt met de ziekte van Parkinson aangepast te informeren en inzicht te bieden in de impact ervan. Tijdens een medisch consult is het echter niet mogelijk om alle aspecten te bespreken. Het gevoel er alleen voor te staan kan je als patiënt of als partner hierdoor soms besluipen. We ontwikkelden een educatief belevingsparcours De (ON)zichtbare Parkinson dat tijdelijk in jouw zorginstelling kan worden opgesteld.

DE MAATSCHAPPIJ

Een goede integratie komt van twee kanten. Daarom ijveren wij voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij het ten volle begrijpen en erkennen van de impact van gevolgen van hersenletsels op een mensenleven.

 

Als platform voor burgers, beleidsmakers en zorgverzekeraars willen we dialoog en overleg stimuleren rond dit onderwerp.

 

Door onze aanpak beogen we niet enkel de verhoging van de levenskwaliteit en de sociaal maatschappelijke participatie van de betrokkenen maar ook een stijging in de effectiviteit van ons gezondheidssysteem.