Media

Zoekend, we zijn zoekend soms zelfs over zoute zeeën heen, naar een beetje begrip. Het zijn interessante tijden waarin verzuiling geen verschuilen meer biedt. Tijden waarin verantwoordelijkheid wordt verschoven naar elk individu op zich. Diegene die zijn kwetsbaarheid (er)kent en toch zijn hand blijft reiken, is een sterk individu. Sterke maatschappijen worden geboren uit sterk geworden mensen.

Graag delen we dit interessante artikel, verschenen in het maandelijkse magazine Bodytalk over de diagnose van Parkinson op jonge leeftijd. Jonge, professioneel actieve parkinsonpatiënten durven vaak niet naar buiten te komen met hun ziekte. Gelukkig bestaan er al verschillende methodes om de symptomen te verlichten...